Cà Chớn là gì và Quá Trớn nghĩa là gì?

Đánh giá bài viết này

Mỗi địa phương có một ngôn ngữ địa phương riêng vì vậy khi giao tiếp trên mạng xã hội là nơi tụ họp của của Việt Nam 3 miền. Hôm nay chúng ta sẽ đi giải nghĩa từ Cà chớn và Quá Trớn. Ở bài viết trước chúng ta đã giải thích từ cà khịa rồi, hôm nay tiếp tục nào.

cà chớn
cà chớn

Chắc chắn những bạn không biết từ “cà chớn” nghĩa là gì thì đều là người miền Bắc. Nhưng các bạn Trung và Nam thì cũng chưa chắc biết từ “Quá trớn” của miền bắc.

“Cà chớn” hay “quá trớn” nghĩa là quá đà, không nghiêm túc. Mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn miền bắc trước:

Ex: Thằng Tí mày nghịch hơi bị quá trớn rồi đấy.

Ex: Mày làm ăn như thế à, đúng là đồ cà chớn.

Ex: Mày nói chuyện cà chớn quá.