Các trường tuyển sinh khối D06

2.5 (50%) 2 vote[s]

Hà Nội

 • DDN – Đại Học Đại Nam
 • DNV – Đại Học Nội Vụ
 • DQK – Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội
 • DTA – Đại Học Thành Tây
 • DTL – Đại Học Thăng Long
 • HNM – Đại học Thủ Đô Hà Nội
 • NHF – Đại Học Hà Nội
 • NTH – Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
 • NTU – Đại Học Nguyễn Trãi
 • QHF – Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • QHS – Đại Học Giáo Dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • QHX – Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • SPH – Đại Học Sư Phạm Hà Nội
khối d06

TP HCM

 • DKC – Đại học Công Nghệ TPHCM
 • DNT – Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM
 • DVL – Đại Học Dân Lập Văn Lang
 • HBU – Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
 • LPS – Đại Học Luật TPHCM
 • MBS – Đại Học Mở TPHCM
 • NTS – Đại Học Ngoại Thương (phía Nam)
 • QSX – Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM
 • SPS – Đại Học Sư Phạm TPHCM