Điểm điều kiện đăng ký xét tuyển Đại học là gì?

Đánh giá bài viết này

Những năm gần đây liên tục có sự thay đổi trong quy chế thi, cách tính điểm và xét điểm chuẩn ở các trường đại học do bộ giáo dục quy định cải cách. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học là gì? Điểm sàn là gì?

Điểm điều kiện đăng ký xét tuyển Đại học

Năm 2019, từ ngày 22/7 thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng của mình thông qua điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học mà những trường đại học đã công bố. Có 2 hình thức điều chỉnh nguyện vọng là điều chỉnh online tại cổng thông tin thi THPT của Bộ GD-ĐT (hạn cuối đến 17h ngày 29-7) hoặc điều chỉnh trực tiếp bằng phiếu tại nơi đăng ký dự thi (hạn cuối đến 17h ngày 31-7). Tuy nhiên, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh NV một lần duy nhất.

Điểm điều kiện đăng ký xét tuyển Đại học?

Điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học là ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu mà thí sinh có thể nộp nguyện vọng vào trường để tham gia xét tuyển. Đây không phải là điểm chuẩn vì vậy chưa quyết định được là thí sin đã đỗ hay chưa. Có thể hiểu nó là điểm sàn của ngành học đó để các thí sinh nộp nguyện vọng và sau đó lấy từ cao xuống thấp. Nhà trường sẽ dựa vào điểm sàn và số lượng thí sinh để đưa ra điểm chuẩn.

Thí sinh cần xem xét 2 – 3 năm trước đó để có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng thích hợp. Ưu điểm của cách xét này là có tính phân loại cao, khi thí sinh có cảm giác mình không đủ điểm đỗ thì có thể điều chỉnh nguyện vọng do đó có thể đỗ ngay từ nguyện vọng 1.

Điểm chuẩn đại học là gì?

Điểm chuẩn đại học là điểm trúng tuyển của thí sinh, nó quyết định thí sinh có đậu hay không.

Điểm chuẩn khác với điểm sàn: Điểm sàn là điều kiện cần, còn điểm chuẩn là điều kiện đủ để quyết định thí sinh có đậu hay không. Điểm chuẩn thường lớn hơn hoặc bằng điểm sàn.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là gì?

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tên gọi khác của điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học. Tên gọi này thường được bộ giáo dục gọi và quy định nhưng có một số trường đã tự ý đặt tên khác đi. Nhưng mục đích vẫn là mức điểm sàn xét tuyển vào trường. là tổng điểm ba bài/môn thi cộng điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) theo thang điểm 10.