Đông lào là gì? Đông lào là nước nào và nghĩa là gì?

1 (20%) 5 vote[s]

Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với bài viết dịch nghĩa tiếng việt cho người Việt. Ở bài viết này chúng ta sẽ giải nghĩa của từ Đông Lào có vẻ cũng sẽ có nhiều nghĩa hay cho các bạn.

Ở Lào có thể hiểu là phía đông của nước Lào, các bạn hãy thử kiến thức địa lí của mình để trả lời câu hỏi phía đông của nước Lào là nước nào?

đông lào là nước nào
phía đông của nước Lào

Tôi xin trả lời là: Phía đông của nước Lào là nước Việt Nam. Vậy, Đông Lào là nước Việt Nam.

Đông lào nghĩa là gì?

Theo cách nói chơi chữ của các bạn trong miền Nam của nước ta. Đông lào còn có nghĩa là Đao Lòng. Mà đao lòng nghĩa là đau lòng. Thế mới biết các bạn trẻ chơi chữ tới mức nào. Đây mới đúng là nghĩa mà nhiều bạn cần và là nghĩa mà được sử dụng nhiều nhất.