Huawei không xoắn khi bị Google nghỉ chơi

Đánh giá bài viết này

Huawei đã có sự chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất kể từ cuối năm 2018 khi Mỹ bắt đầu áp đặt lệnh cấm lên các đối tác chiến lược của hãng. Đối với các linh kiện quan trọng có khả năng bị Mỹ tri phối nguồn cung Huawei đã dự trưc nguồn cung cho 6 tháng – 1 năm cho các linh kiện quan trọng. Các linh kiện ít quan trọng đã dự trữ đủ cho 3 tháng.

Huawei không ngán khi bị cấm
Huawei không ngán khi bị cấm

Kể từ tháng 2 Huawei đã nỗ lực đã dạng hóa nguồn cung, thay vì chỉ lựa chọn 1 hoặc 2 thì giờ đây đã là 3 -4 nhà cung cấp cho mỗi loại thành phần. Chip huawei đã có thể tự sản xuất

Ông Nhậm Chính Phi (chủ tịch Huawei) nói: “Sẽ không vấn đề gì nếu Qualcomm hay các nhà cung cấp khác của Mỹ không bán chip cho Huawei. Chúng tôi đã chuẩn bị cho điều này”.

Tuy nhiên các chuyên ra cho rằng, phần biểu trên là quá lạc quan so với thực tế. Hiện lệnh cấm chỉ áp dụng cho những doanh nghiệp Mỹ (1/3 đối tác Huawei). Nếu lệnh cấm được áp dụng cho các doanh nghiệp ngoài thì vấn đề sẽ không còn đơn giản như những gì ông Nhậm Chính Phi tuyên bố.

Duy Kỳ