Lấy RSS Feed trang web Tin123.net dễ dàng

Đánh giá bài viết này

Bạn đang có ý định lấy những bài viết tóm tắt từ một trang web tin tức thủ thuật bất kỳ như tin123.net về website hay blog của bạn. Bạn là nhà phát triển ứng dụng đọc tin tức, để xây dựng một ứng dụng đọc tin tức, bạn cần phải có RSS Feed.

lấy rss của website Tin123
lấy rss website Tin123

Hôm nay Tin123 sẽ chia sẻ cho bạn RSS của Tin123 để cho các bạn có thể chèn vào website hay ứng dụng của bạn dễ dàng. Bài viết sẽ gồm phần hướng dẫn cài đặt bên dưới nhé:

RSS Feed tin123.net

Rss của Tin123 là đã chia sẻ bạn có thể sử dụng nó để chèn vào website của bạn miễn phí bằng cách sử dụng các trình đọc RSS.

Hướng dẫn chèn vào website

  • Nếu website của bạn là Blogger, blogspot thì bạn có thể đọc hướng dẫn về công cụ Feedburner để có thể đọc dc RSS.
  • Nếu website của bạn là mã nguồn mở WordPress thì bạn có thể search rất nhiều plugin cho phép đọc RSS Feed, Mở mục Plugin ra nhấn thêm mới và search từ khóa là “rss feed reader” sẽ ra rất nhiều plugin cho phép bạn đọc rss từ link. Cài và sử dụng chúng
  • Nếu website bạn sử dụng mã nguồn mở nào, thì hãy lên google và tìm kiếm là “Cách đọc rss feed + tên mã nguồn web bạn đang sử dụng” sẽ có những bài hướng dẫn.
  • Nếu website của bạn là website tự code thì bạn phải tự code để có thể đọc được rss. RSS của chúng tôi cung cấp ở dạng thẻ XML. bạn có thể đọc rất dễ dàng.

Cách chèn RSS vào ứng dụng android, IOS.

  • Nếu bạn đang là lậ trình viên android muốn đọc RSS Feed của tin123.net thì bạn có thể tự code sử dụng thư viện XMLPullParse (Java code). RSS ở dạng XML vì vậy bạn có thể rất dễ để đọc được. Ngoài ra cũng có rất nhiều thư viện, bạn có thể tìm nó rồi khai báo vào ứng dụng để sử dụng trên android studio
  • Nếu ứng dụng của bạn đang xây dựng là IOS bạn có thể tìm kiếm “code đọc rss feed trên Xcode” để có hướng dẫn đọc rss.

Nếu bạn là người dùng bình thường, bạn cũng có thể cài những ứng dụng đọc rss để đọc những bài viết đó trên ứng dụng điện thoại của bạn.