Lễ Vu Lan, Vong nhân xá tội tiếng anh là gì?

Đánh giá bài viết này

Trong quá trình học tiếng anh chắc hẳn sẽ có những từ ngữ chỉ có ở Việt Nam mà chúng ta không biết diễn đạt nó như thế nào. Hôm nay tin123 sẽ cũng các bạn giải nghĩa các từ lễ vu lan, vong nhân xá tội, tháng cô hồn tiếng anh nghĩa là gì.

Lễ Vu Lan hay ngày Vong nhân xá tội tiếng anh là Ghost Festival. Nếu các bạn sử dụng từ Vu Lan festival thì nó có phần hơi khó hiểu đối với người nước ngoài. Ghost Festival là từ phổ thông và hay được sử dụng. Ngày này rất giống với ngày haloween bên nước ngoài,

Tin123 sẽ cung cấp thêm một số từ vựng cho tháng này:

Filial piety: lòng hiếu thảo

Buddhism: Phật giáo

Wandering Souls Day: ngày vong nhân xá tội.

Ví dụ về cách sử dụng: The Vu Lan Day in Vietnam is known in English as the “Wandering Souls Day”, as on this day souls are said to wander about their mortal homes.

Bon festival or Ullambana, the Festival of All Souls in Mahayana Buddhism, is celebrated on the seventh full moon of the lunar calendar in many Asian cultures as a way of honoring the dead.