Nhột nghĩa là gì?

3.9 (77.14%) 7 vote[s]

Chắc hẳn trong cuộc sống chúng ta đã gặp có người nói “Nhột” nhưng bạn không hiểu nó nghĩa là gì. Chúng ta sẽ cùng nhau đi giải nghĩa từ Nhột.

Nếu bạn không biết nghĩa của từ này thì chắc hẳn hạn là người miền Bắc hoặc Trung bởi vì nhột là câu nói của người miền Nam hay sử dụng.

Nhột có nghĩa là buồn của người miền Bắc. Buồn ở đây không phải là tâm trạng buồn. Buồn khi bị ai đó cù lách (cù lét), cù chân.

Với người miền bắc thì 2 từ “buồn” và “tâm trạng buồn” nó dùng chung nhưng khác nghĩa. Vì vậy các bạn không nên hiểu nhầm nghĩa.

Như vậy là các bạn đã hiểu nghĩa của từ “nhột” rồi chứ !.