Những trường Đại Học có ngành Công Nghệ thông Tin Hà Nội

5 (100%) 2 vote[s]

Công nghệ thông tin là một trong những ngành hot trong những năm qua. Hôm nay chúng tôi sẽ liệt kê danh sách những trường đại học có ngành về công nghệ thông tin tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chú ý đây là chúng tôi tư vấn cho khối A. Các ngành về công nghệ thông tin ví dụ như: Công nghệ thông tin, khoa học máy tính, Hệ thống mạng, tự động hóa, điện tử viễn thông, phần mềm.

đại học bách khoa Hà Nội có ngành công nghệ thông tin

1.Hà Nội

STT Mã trường Tên trường
1 BKA Đại Học Bách Khoa Hà Nội
2 QHI Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
3 BVH Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )
4 KHA Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
5 DQH Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự – Hệ Dân sự
6 TMA Đại Học Thương Mại
7 DCN Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
8 KMA Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã
9 GHA Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )
10 XDA Đại Học Xây Dựng Hà Nội
11 MHN Viện Đại Học Mở Hà Nội
12 TLA Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )
13 SPH Đại Học Sư Phạm Hà Nội
14 DDL Đại Học Điện Lực
15 KTA Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
16 DNV Đại Học Nội Vụ
17 DMT Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
18 MDA Đại Học Mỏ Địa Chất
19 VHD Đại Học Công Nghiệp Việt Hung
20 HVQ Học Viện Quản Lý Giáo Dục

21 LNH Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 )

Nếu Bạn chỉ thi được khoảng 18 điểm thì chỉ nên chọn 1 trong các trường sau:

1 DCN Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
2 TLA Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )
3 GHA Đại Học Giao Thông Vận Tải
6 SPH Đại Học Sư Phạm Hà Nội
7 DDL Đại Học Điện Lực
8 KTA Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
9 MHN Viện Đại Học Mở Hà Nội
10 DNV Đại Học Nội Vụ
11 DMT Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
12 MDA Đại Học Mỏ Địa Chất
13 VHD Đại Học Công Nghiệp Việt Hung
14 HVQ Học Viện Quản Lý Giáo Dục
15 LNH Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 )

2. Thành Phố Hồ Chí Minh

1 QSB Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM
2 QSC Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM
3 QST Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM
4 BVS Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam)
5 SPK Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
6 DTT Đại Học Tôn Đức Thắng
7 GSA Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam)
8 GTS Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM
9 QSQ Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM
10 HUI Đại Học Công Nghiệp TPHCM
11 SGD Đại Học Sài Gòn
12 MBS Đại Học Mở TPHCM
13 NLS Đại Học Nông Lâm TPHCM
14 HHK Học Viện Hàng Không Việt Nam
15 SPS Đại Học Sư Phạm TPHCM
16 DCT Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM
17 DSG Đại Học Công Nghệ Sài Gòn
18 DTM ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM

Nếu bạn thi khoảng 18 điểm thôi thì hãy tham khảo các trường sau:

1 HHK Học Viện Hàng Không Việt Nam
4 GTS Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM
5 QSQ Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM
6 GSA Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam)
8 MBS Đại Học Mở TPHCM
9 SPS Đại Học Sư Phạm TPHCM
10 SGD Đại Học Sài Gòn
11 DCT Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM
12 DSG Đại Học Công Nghệ Sài Gòn
13 HUI Đại Học Công Nghiệp TPHCM
14 DTM ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM