Những trường đại học tuyển khối D04

Đánh giá bài viết này

Hà Nội

DDN - Đại Học Đại Nam
DNH - Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Dân sự
DTL - Đại Học Thăng Long
NHF - Đại Học Hà Nội
NTH - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
QHF - Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
QHX - Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
SPH - Đại Học Sư Phạm Hà Nội

TP HCM

DNT – Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM
DTT – Đại Học Tôn Đức Thắng
HBU – Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
MBS – Đại Học Mở TPHCM
QSX – Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM
SPS – Đại Học Sư Phạm TPHCM
VHS – Đại Học Văn Hóa TPHCM