Những trường đại học tuyển sinh khối D2

Đánh giá bài viết này

Danh sách các trường đại học tuyển sinh khối D2 khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội

BKA – Đại Học Bách Khoa Hà Nội
DDL – Đại Học Điện Lực
DDN – Đại Học Đại Nam
DMT – Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
DNH – Học Viện Khoa Học Quân Sự – Hệ Dân sự
NHF – Đại Học Hà Nội
NTH – Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
QHF – Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
QHS – Đại Học Giáo Dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội
QHX – Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
SPH – Đại Học Sư Phạm Hà Nội
TDD – Đại học Thành Đô
XDA – Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Thành phố Hồ Chí Minh

DSG - Đại Học Công Nghệ Sài Gòn
QST - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM
QSX - Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM
SPS - Đại Học Sư Phạm TPHCM