Những trường đại học tuyển sinh ngành marketing

Đánh giá bài viết này

Để hướng nghiệp cho các bạn học sinh chuẩn bị cho kỳ thi và nghề nghiệp trong tương lai. Sau đây chúng tôi xin liệt kê các trường đại học tuyển sinh ngành marketing, báo trí, PR. Lần này chúng tôi sẽ phân theo khối và môn thi.

tuyển sinh ngành marketing

Hà Nội

Khối A

 • 1 KHA Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 • 2 TMA Đại Học Thương Mại
 • 3 BVH Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )
 • 4 DCN Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
 • 5 QHX Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • 6 DNV Đại Học Nội Vụ
 • 7 CCM Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội
 • 8 DDD Đại Học Dân Lập Đông Đô

Khối C

 • 1 QHX Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • 2 ZNH Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội
 • 3 VHH Đại Học Văn Hóa Hà Nội
 • 4 DNV Đại Học Nội Vụ
 • 5 DDD Đại Học Dân Lập Đông Đô

Khối D

 • 1 HBT Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền
 • 2 KHA Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 • 3 TMA Đại Học Thương Mại
 • 4 BVH Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )
 • 5 VHH Đại Học Văn Hóa Hà Nội
 • 6 DCN Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
 • 7 QHX Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • 8 DNV Đại Học Nội Vụ
 • 9 CCM Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội
 • 10 DDD Đại Học Dân Lập Đông Đô

Thành Phố Hồ Chí Minh

Khối A

 • 1 KSA Đại Học Kinh Tế TPHCM
 • 2 DMS Đại Học Tài Chính Marketing
 • 3 BVS Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam)
 • 4 DKC Đại học Công Nghệ TPHCM
 • 5 DTH Đại Học Hoa Sen
 • 6 KTC Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM

Khối C

 • 1 QSX Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM
 • 2 DKC Đại học Công Nghệ TPHCM
 • 3 KTC Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM
 • 4 VHS Đại Học Văn Hóa TPHCM

Khối D

 • 1 QSX Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM
 • 2 KSA Đại Học Kinh Tế TPHCM
 • 3 DMS Đại Học Tài Chính Marketing
 • 4 BVS Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam)
 • 5 DKC Đại học Công Nghệ TPHCM
 • 6 HUI Đại Học Công Nghiệp TPHCM
 • 7 DTH Đại Học Hoa Sen
 • 8 KTC Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM
 • 9 SGD Đại Học Sài Gòn
 • 10 VHS Đại Học Văn Hóa TPHCM

Các ngành thuộc lĩnh vực marketing như: Báo trí (7320101), Marketing (7340115), Thông Tin Thư Viện (7320201), Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (616), Quảng cáo (7320110), …