That’s cú lừa là gì? This is cú lừa nghĩa là gì?

4 (80%) 1 vote[s]

Gần đây trên mạng xã hội các bạn thường thấy “that is cú lừa” hay that’s cú lừa. Đây là một trong những câu chơi chữ kinh điển của các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi giải nghĩa của từ that’s cú lừa và this is cú lừa.

that's cú lừa
that’s cú lừa

That is trong tiếng anh viết tắt that’s vì vậy hai chữ này có nghĩa như nhau. Tương tự là This is và this’s.

That is có nghĩa là “đó là” còn this is có nghĩa là “đây là”. Như vậy, That’s cú lừa có nghĩa là “Đó là cú lừa”. This’s cú lừa có nghĩa “Đây là cú lừa”. Nó thường được áp dụng về một cái gì đó là lừa đảo, đánh lừa người xem.

this's cú lừa
this’s cú lừa

This thường dùng trong những vật ở gần bởi vì nó nghĩa là “đây”. Còn that là “đó” dùng cho những vật ở xa hơn.

Với các bạn học giỏi tiếng anh thì thường là họ đã tự giải được nghĩa. Còn chúng ta kém tiếng anh hơn thì sẽ thường là đi hỏi bạn bè.

cú và lừa

Dịch theo nghĩa hài hước that’s is cú lừa là “đó là con cú và con lừa”.